Δημοτική Ενότητα Μιδέας

Η Δημοτική Ενότητα Μιδέας σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είχε ανά περιοχή τον εξής πληθυσμό: