ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

Παρατείνεται έως τις 17 Δεκεμβρίου 2012 η προθεσμία αδειοδότησης υφιστάμενων αδρευτικών γεωτρήσεων

 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τακτοποίησης των αρδευτικών γεωτρήσεων εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ, η 110613/14-06-2012.με την οποία η προθεσμία για την τακτοποίηση των γεωτρήσεων, ώστε μεγάλο μέρος των αγροτών να ολοκληρώσει τις ενέργειες  που απαιτούνται λήγει την 17η Δεκεμβρίου 2012.

 

Εδώ η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ημερομηνία:  21/06/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης υφιστάμενων γεωτρήσεων –πηγαδιών.

 

Ο Δήμος Ναυπλιέων ενημερώνει τους αγρότες που ενδιαφέρονται  να αποκτήσουν άδεια χρήσης νερού , σύμφωνα με τις διαδικασίες της 150559/10.6.2011 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε από την 110424/11.4.2012 ΚΥΑ , ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών παρατείνεται έως και την 17 Δεκεμβρίου 2012.

Οι αιτήσεις που προέρχονται από:

-τη Δημοτική Ενότητα Ναυπλίου & Ν.Τίρυνθας θα κατατίθενται στο Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας  Ν.Τίρυνθας στην Νέα Τίρυνθα και πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 2752361300,-304,

-τη Δημοτική Ενότητα Μιδέας θα κατατίθενται στο Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας  Μιδέας στην Αγία Τριάδα  και πληροφορίες θα παρέχονται στο τηλέφωνο 2752360107,

-τη Δημοτική Ενότητα Ασίνης θα κατατίθενται στο Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης στο Δρέπανο και πληροφορίες θα  παρέχονται στο τηλέφωνο 2752360024. 

 

22/06/2012