ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:6ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο για τις Μυκήνες στο Ναύπλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο για τις Μυκήνες στο Ναύπλιο

Την Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, την πρωτεύουσα του Νομού Αργολίδας, το Ναύπλιο, επέλεξε το Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «Μεσόνησος»,  να διοργανώσει το 6ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο με θέμα τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό στις 11-13 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Βουλευτικού.

Το κέντρο Νησιώτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «Μεσόνησος» επιδιώκει την αφύπνιση των τοπικών κοινωνιών σε επίπεδα πολιτισμού, περιβάλλοντος, υγείας, γεωπολιτικής, νέων τεχνολογιών και ανάπτυξης.

Στόχος είναι να διαμορφωθούν πρότυπες εποικοδομητικές προτάσεις, πράγμα που μπορεί να προκύψει από την οργάνωση μιας διεθνούς συνάντησης, όπου προσωπικότητες σχετικά με τις θεματολογίες θα αναλύσουν αντίστοιχα και θα ενημερώσουν για τα νέα δεδομένα της επιστήμης τους.

Κάποιες από τις θεματικές του Συμποσίου είναι οι: Γεωλογία, Περιβάλλον, Γεωπολιτική, Πολιτισμός, Ανάπτυξη, Οικονομία, Τουρισμός, καθώς και Υγεία.

Εισηγητές θα είναι καθηγητές και ερευνητές διεθνούς φήμης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο συνολικός αριθμός πρόκειται να ανέλθει περίπου στα 150 άτομα εκ των οποίων 40 ομιλητές και Σύνεδροι.

Στόχος είναι, επιπλέον των συνέδρων, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής.