grflag           enflag                   
       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ    

 

Ναύπλιο,7/2/2013

Αρ. Πρωτ.3307

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών και έργων καθώς και διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου Ναυπλιέων , σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011.

5.Την με αριθμό 33/2013 απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων περί ορισμού της επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας) την Δευτέρα 11-2-2013, ώρα 12:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, προκειμένου να συγκροτηθούν οι παρακάτω επιτροπές:

- Επιτροπή Παραλαβής δημοτικών έργων προϋπολογισμού έως 5.869,40€ για το έτος 2013.

-Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 2.934,70€ για το έτος 2013

-Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου Ναυπλιέων

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.nafplio.gr)

 

H Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Μαρίνα Οικονόμου