Έγγραφα που εκδίδονται ψηφιακά από την πλατφόρμα gov.gr με τη χρήση κωδικών Taxisnet

(14720ΕΞ/09/06/2020/ΦΕΚ 2255Β΄ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

  1. Πιστοποιητικά
  1. Ληξιαρχικές Πράξεις (έκδοση ή μεταβολή μετά τις 08-05-2013)

Για την ψηφιακή έκδοση εγγράφων κάντε κλικ στο σύνδεσμό: www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia