ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

Ο σεβασμός στο περιβάλλον πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Σήμερα η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά αποτελεί πρωταρχική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής και κύριο άξονα στην προσπάθεια για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Το χρωστάμε άλλωστε στους εαυτούς μας, μα κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.

Μια προσπάθεια, όπως αυτή, με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την εξυγίανσή του από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου, χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες. Η υιοθέτηση μιας θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς θα πρέπει να μας αγγίζει όλους.

 

 

 

O,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ανακύκλωση είναι η επεξεργασία υλικών που, αν και τα προορίζαμε για απορρίμματα, διατηρούν μέρος της αξίας τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονομία.

Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των απορριμμάτων, που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών, που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

Σύμφωνα με το νόμο 2939 περί «Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων», που αφορά σε εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στην αντίστοιχη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. και ειδικότερα στην οδηγία 62/94 της Ε.Ε., η Ανακύκλωση είναι πλήρως θεσμοθετημένη και συγκεκριμένοι στόχοι έχουν τεθεί.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

 

 

sakoula 01

kados 01  spitaki 01

 

 mpoukalia 01

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ

Οι πολίτες, αφού πρώτα ξεπλύνουν και στραγγίσουν, μπορούν να απορρίψουν στους μπλε κάδους όλων των ειδών τα υλικά συσκευασίας, όπως:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Όλες τις συσκευασίες, που αντιλαμβάνονται οι πολίτες ως πλαστικές, μπορούν να τις απορρίψουν στους μπλε κάδους, δηλαδή από περιέκτες τροφίμων μέχρι πλαστικές σακούλες και σελοφάν. Εξαίρεση αποτελούν οι βιοδιασπώμενες σακούλες, οι οποίες δεν ανακυκλώνονται, αυτό όμως δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς η κυκλοφορία τους είναι πολύ περιορισμένη.

Όλα τα είδη των έντυπων χαρτιών μπορούν να απορριφθούν στους μπλε κάδους.

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη χωροθέτηση των κάδων, είναι αρμόδια να δώσει κάθε πληροφορία για το πρόγραμμα ανακύκλωσης και την θέση των κάδων.

 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, ΩΦΕΛΟΥΜΑΣΤΕ, ΚΑΘΩΣ:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ 1 ΤΟΝΟ ΧΑΡΤΙΟΥ:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ 1 ΤΟΝΟ ΓΥΑΛΙΟΥ:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ 1 ΚΙΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ: