Αιτιολογική έκθεση για ειδική ρύθμιση διατηρητέου κτιρίου στο Ναύπλιο

       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     

    

  Αιτιολογική έκθεση