Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20/06/2019

 

Δήμος Ναυπλιέων

Αρ. Πρωτ.: 10589 2019

Η μ ειρ ομ ηυ ία: 2 0/6/2 019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 34 Ταχ. Κώδικας: 21100

Πληροφορίες: Αικ.Χρηστάκου, Μαρ.Σταμάτη Τηλέφωνο:     2752360922-921

Fax:              2752360966

 

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος/ στις 20 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

1ο θέμα

Περί λογιστικής μεταφορά ταμειακού υπολοίπου από επιχορήγηση για πολιτική προστασία- πυροπροστασία.

2 ο θέμα

Περί εισήγησης της 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση δημιουργία - ενίσχυση πιστώσεων ΚΑ εσόδων και δαπανών σχετικών με την πυροπροστασία και με την εκτέλεση έργου αποκατάστασης ζημιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τακτικά μέλη :

1.      Αναστασίου -Σμυρναίου Κων/να

2.      Καχριμάνης Γεώργιος

3.      Αρματάς Νικόλαος

4.      Λέντζος Παναγιώτης

5.      Βαμβακάς Παναγιώτης

6.      Κοκκινόπουλος Παντελής

7.      Τόμπρας Γεώργιος

8.      Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.