Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18/06/2019

 
 

Δήμος Ναυπλιέων

Αρ. Πρωτ.: 10330_2019

Ημερομηνία: 14/6/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας: 21100 Πληροφορίες: Κατ.Χρηστάκου Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:       2752360922-921

Fax:                  2752360966

ΠΡΟΣ :Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση , η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 18-062019 ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1Ο

Περί εισήγησης επί αιτήματος Π.Ε Αργολίδας για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς Δ.Ναυπλιέων με σκοπό τη διενέργεια ειδικών δοκιμασιών υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

ΘΕΜΑ 2Ο

Περί εισήγησης σχετικά με αίτημα των κ.κ Π.Μπιτινή και Μ.Κοντού για έκδοση Υπουργ. Απόφασης ειδικής ρύθμισης διατηρητέου κτιρίου στο παραδοσιακό Ναύπλιο.

ΘΕΜΑ 3Ο

Επί αιτήματος Παν. και Χαρ. Κούρου για έγκριση διατήρησης υφιστάμενης κατασκευασμένης κλίμακας έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της οδού 30ης Νοεμβρίου 11, στο ΟΤ 211 στην παλιά πόλη Ναυπλίου, εξ αναβολής.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δήμαρχος

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τακτικά μέλη

1.    Αρματάς Νικόλαος

1.    Ρούτουλας Κων/νος

2.    Μπούνος Γεώργιος


3.     Γαβρήλος Σταύρος

4.     Αυγουστόπουλος Σταύρος

5.     Καζάς Ιωάννης

6.     Παπαγεωργίου-Μουτζούρη Ελένη

7.     Μερμίγκης Παναγιώτης

( Σε περίπτωση που αδυνατείτε να παραβρεθείτε στην εν λόγω συνεδρίαση , παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τη γραμματεία την προηγούμενη εργάσιμη μέρα για να κληθούν τα αναπληρωματικά μέλη ).


Ε.Δ.

1.      Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

2.      Υπηρεσία Δόμησης