Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09/04/2018

 

     

Ναύπλιο, 05 -04-2019       

Αριθμ. Πρωτ.:6070

ΠΡΟΣ :Τακτικά Μέλη  Επιτροπής                                Ποιότητας Ζωής

      (ως Πίνακας Αποδεκτών)

Κοιν:   - ΔΚ Ναυπλίου

          - Στους αιτούντες  

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Κατ.Χρηστάκου

Τηλέφωνο:      2752360922

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  τακτικής  συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.

 

 Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην δημόσια,   τακτική  συνεδρίαση ,  η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου   (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις  9  Απριλίου 2019                   ημέρα  Τρίτη    και ώρα    13:30   για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των    παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1Ο

Περί  γνωμοδότησης επί της μελέτης Γ.Π.Σ –Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π  του  πρώην Δήμου Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 2Ο

Περί  εισήγησης  για  έγκριση   του  Β1 σταδίου  και  εντολή  σύνταξης του   Β2 σταδίου  της μελέτης « Ολοκλήρωση   Πολεοδομικού και  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  ΔΕ Μιδέας Δ.Ναυπλιέων –Σύνταξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ».

ΘΕΜΑ 3Ο

Περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αίτημα της κας. Ευτυχίας Κυριαζοπούλου  για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα  .

ΘΕΜΑ 4Ο

Περί  κοπής  ή μη  δέντρων στην ΤΚ Ασίνης.

ΘΕΜΑ 5Ο

Επί  αιτήματος    κατοίκων  ΤΚ Ασίνης  για  παραχώρηση  δημοτικού  χώρου   στον οποίο   είναι  τοποθετημένο  ιδιωτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 6Ο

Επί  αιτήματος  πολιτών για έγκριση  διατήρησης  υφιστάμενης κατασκευασμένης  κλίμακας  έμπροσθεν της  ιδιοκτησίας της οδού   30ης Νοεμβρίου 11 , στο  ΟΤ 211 στην παλιά πόλη Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 7ο

Επί αιτήματος   για τοποθέτηση  σήμανσης  αποτροπής  στάθμευσης σε γωνία της οδού  Μεθάνων  με την οδό  Μ.Ασίας  στη ΔΚ Ναυπλίου.

                                                                                                         

                                                                                                                      Ο     Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δήμαρχος

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ   Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη

  1. Αρματάς Νικόλαος
  2. Ρούτουλας Κων/νος
  3. Μπούνος Γεώργιος
  4. Γαβρήλος Σταύρος
  5. Αυγουστόπουλος Σταύρος
  6. Καζάς Ιωάννης
  7. Παπαγεωργίου-Μουτζούρη  Ελένη
  8. Μερμίγκης Παναγιώτης 

( Σε περίπτωση   που  αδυνατείτε να παραβρεθείτε  στην εν λόγω συνεδρίαση  ,  παρακαλείσθε όπως  ενημερώσετε τη γραμματεία την προηγούμενη  εργάσιμη  μέρα για  να κληθούν τα  αναπληρωματικά μέλη ).

Ε.Δ.

2. Δ/νση  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου