grflag           enflag                   
       
Νέα Ανακοινώσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2019

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 
     

   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2019

 
     

Κωδικοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ΕΥΡΩ

0

Τακτικά έσοδα

9.435.872,75

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

968.182,66

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

1.054.306,05

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

6.295.641,61

4

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων

5.760.049,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

3.030.040,79

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

10.978.772,25

 

Σύνολο Πόρων

37.522.865,11

     
     

Κωδικοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.971.680,91

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

4.248.994,31

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

890.068,40

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

206.220,80

66

Προμήθειες - αναλώσεις υλικών

1.213.992,28

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

2.925.817,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

1.051.597,90

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

8.376.591,00

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00

 

Επενδύσεις

13.589.965,26

71

Αγορές

1.346.823,76

73

Έργα

11.539.901,37

74

Μελέτες

579.358,59

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

2.000,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

121.881,54

9111

Αποθεματικό

47.937,25

 

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών

37.522.865,11