ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
 

 

 

Από τον Δήμο Ναυπλιέων ανακοινώνεται ότι οι κοινοτικοί εκλογείς, οι οποίοι είναι ήδη γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών της Ε.Ε., μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στις περιφερειακές εκλογές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 του Νόμου 4555/2018 ( ΦΕΚ 133/τ. Α7 19-07-2018), σύμφωνα με το υπ’ αρ. 53838/4-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όσοι δεν είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να εγγραφούν, μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου προκειμένου να ενημερωθούν.

                             Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2752360951