ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                        Ναύπλιο, 09.10.2018

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

 

 ΤΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ

 

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ανακοινώνεται ότι  σύμφωνα  με τις σημερινές δειγματοληψίες στις πηγές υδροληψίας / Λέρνη – Αμυμώνη /  σε συνεργασία με το εξειδικευμένο εργαστήριο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ», παρατηρείται συνεχής βελτίωση  της θολότητας  του νερού, αφού οι παραμετρικές τιμές βαίνουν μειούμενες προς τα επιτρεπόμενα όρια .

 

  1.           Μερικά τοπικά φαινόμενα όχλησης από το φαινόμενο της θολότητας στο δίκτυο της πόλης δεν οφείλονται   στην ποιότητα του αντλούμενου από τις πηγές νερού, και αναμένεται σύντομα ο καθαρισμός νερού και στα σημεία αυτά.
  2.           Εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., για λόγους ασφαλείας από υγειονομικής πλευράς, για την αποφυγή της κατανάλωσης του νερού μέχρι νεοτέρας ειδοποίησης έως την πλήρη εξομάλυνση του φαινομένου.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ  Δ.Ε.Υ.Α.Ν.