ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

 
 

 

 

Δ ΗΜΟΤΙΚΗ                                                                 Ναύπλιο,   05/10/2018

 

Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                             

 

Υ ΔΡΕΥΣΗΣ

 

Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Ν ΑΥΠΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ

 

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σημερινής δειγματοληψίας, (05/10/2018) βελτιώθηκε κατά πολύ η θολότητα του νερού, (παραμετρική τιμή: 38.4 NTU).

 

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των τελευταίων ημερών φαίνεται ότι το φαινόμενο της θολότητας  τείνει να εξαλειφθεί.

 

Εκτός από τις συνεχείς και καθημερινές διαδικασίες που προβαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. με στόχο την απάλειψη του φαινομένου, συνεργάζεται με τον συμβασιούχο εξειδικευμένο επιστημονικό συνεργάτη, «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» για την  εξασφάλιση των διαδικασιών εκείνων για την προστασία της υγείας των καταναλωτών.

 

Για την προστασία της υγείας των καταναλωτών εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την αποφυγή της κατανάλωσης του νερού, που από ότι φαίνεται δεν θα αργήσει η ολική εξάλειψη του φαινομένου.

                                   

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ  Δ.Ε.Υ.Α.Ν.