Υπηρεσία Δόμησης Ναυπλίου

 

         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αιτιολογική έκθεση για ειδική ρύθμιση διατηρητέου κτιρίου στο Ναύπλιο

 

prosklisi