grflag           enflag                   
       
Νέα Ανακοινώσεις Απόφαση του Δημάρχου

Απόφαση του Δημάρχου

 

ΑΔΑ: 6ΦΒΓΩΚΦ-ΚΓΎ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1040 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3-8-2018

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1, περίπτ. ε’ και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012

3.    Τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 1 του Ν. 4155/2018

4.    Την υπ'αριθμ. 389/17-3-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: 7ΔΑΦΩΚΦ-ΞΑΖ)

5.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την υπ'αριθμ. 389/2017 απόφαση και πλέον ο Δήμαρχος, ως διατάκτης δαπανών, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται κατ’ αποκλειστικότητα από τον Δήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτή θα ασκείται από τον Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Ι. Κωστούρος