Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την Ερευνα πεδίου για την διαπίστωση των εκπαιδευτικών αναγκών των κατοίκων του Δημου Ναυπλιέων στο πλαίσιο λειτουργίας Κέντρου διά Βίου Μάθησης

 

 

 

 Ανακοίνωση

 

 

 

    prosklisi