Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13/03/2018

 

     

 Ναύπλιο,  08-03-2019        

Αριθμ. Πρωτ.:   4327

ΠΡΟΣ :Τακτικά Μέλη  Επιτροπής                                Ποιότητας Ζωής

      (ως Πίνακας Αποδεκτών)

Κοιν:Πρόεδρο ΔΚ   Τολού,   κ.Μπικάκης

         -  Πρόεδρο ΔΚ Ναυπλίου, κ.Μπουγιώτης 

           -  κ. Χατζάρας  Γεώργιος

          -   κ.Δαγλής Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Κατ.Χρηστάκου

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  τακτικής  συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.

 

 Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην δημόσια   τακτική  συνεδρίαση ,  η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφοςστις 13  Μαρτίου  2019   ημέρα  Τετάρτη    και ώρα  13:45   για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των    παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1Ο

Περί   πρότασης  τροποποίησης ρυμοτομικού  σχεδίου  Τολού  μετά  την έκδοση  δικαστικών αποφάσεων άρσης απαλλοτρίωσης στα ΟΤ 18Α,18Γ,18Δ,10 ,11.   

ΘΕΜΑ 2Ο

Περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αίτημα της  κας. Χαρ. Γιαννακοπούλου  για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (   ξενοδοχείο Β’ τάξης).    

ΘΕΜΑ 3Ο

  Περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αίτημα της  κου. Θεοδ.Κωστόπουλου  για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (   ξενώνας).          

ΘΕΜΑ 4Ο

   Περί εισήγησης στο  Δημ.Συμβούλιο για  έγκριση  ειδικής χρήσης σε διατηρητέο κτίριο  στο  παραδοσιακό Ναύπλιο, κατόπιν αιτήσεως της «  Α.ΧΑΤΖΗ Ε.Ε ».

ΘΕΜΑ 5Ο

 Περί εισήγησης   στο  Δημ.Συμβούλιο για την  αναγκαιότητα  ή  μη  κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος φερόμενης ιδιοκτησίας κ.Χατζάρα Γεωργίου  στην ΤΚ Ασίνης   

                                                                                                              Ο     Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    και Δήμαρχος

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ   Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη

  1. Αρματάς Νικόλαος
  2. Ρούτουλας Κων/νος
  3. Μπούνος Γεώργιος
  4. Γαβρήλος Σταύρος
  5. Αυγουστόπουλος Σταύρος
  6. Καζάς Ιωάννης
  7. Παπαγεωργίου-Μουτζούρη  Ελένη
  8. Μερμίγκης Παναγιώτης 

( Σε περίπτωση   που  αδυνατείτε να παραβρεθείτε  στην εν λόγω συνεδρίαση  ,  παρακαλείσθε όπως  ενημερώσετε τη γραμματεία την προηγούμενη  εργάσιμη  μέρα για  να κληθούν τα  αναπληρωματικά μέλη ).

Ε.Δ.