grflag           enflag                   
       
Νέα Προκηρύξεις ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ

 

 

 

 Ανακοίνωση

Α∆Α: 6ΗΞΞΩΚΦ-2ΒΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 14/06/2016
∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.:12026
∆/ΝΣΗ: Βασιλέως Κων/νου 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΗΛ.: 2752360914
ΦΑΞ: 2752360967

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
∆ΡΕΠΑΝΟΥ »
Ο ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Προκηρύσσει δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου ή ακινήτων που θα χρησιµοποιηθεί για χώρο στάθµευσης των αυτοκινήτων του ∆ήµου Ναυπλιέων καθώς και των επισκεπτών προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες της θερινής περιόδου του ∆ήµου Ναυπλιέων.
1. Το ακίνητο ή τα ακίνητα θα πρέπει να έχουν έκταση άνω των 10 στρεµµάτων στον παραλιακό οικισµό Πλάκα ∆ρεπάνου. Προσφερόµενες ιδιοκτησίες µικρότερες των δέκα (10) και άνω των δύο (2) στρεµµάτων γίνονται δεκτές.
2. Το προσφερόµενο ακίνητο ή ακίνητα θα πρέπει να βρίσκεται στην παραλία της Πλάκας ∆ρεπάνου.
3.Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
4.Η µίσθωση θα γίνει µετά από δηµοπρασία στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σε ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον ∆ήµαρχο, µε αποστολή προσκλήσεως στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 του ∆ήµου. Ουδείς είναι δεκτός στη δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αν δεν προσκοµίσει, για την συµµετοχή του στη δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 1/10 της συνολικής τιµής που ορίζεται ανά τ.µ χ το σύνολο των τ.µ που προσφέρει.
Oι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την παρούσα δηλαδή µέχρι και τη Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 έγγραφες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες και αντίγραφα της υπ'αριθµ 12025/14-06-2016 διακήρυξης της δηµοπρασίας, παρέχονται καταθέτοντας αίτηση στη ∆/νση Οικονοµικών, Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών, στη ∆/νση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 34(1ος όροφος), τηλέφωνο: 2752360914 και 2752360935 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 15:30.
Οι αναλυτικοί όροι της µίσθωσης περιγράφονται στην διακήρυξη η οποία διατίθεται στους ενδιαφερόµενους από την παραπάνω διεύθυνση καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Ναυπλιέων www.nafplio.gr.

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ